مقداد خوش احوال

مقداد خوش احوال

کارشناس حقوق و مزایا

۲ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
کارشناس راهبرد و حقوق مزایا
شرکت مخابرات ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
طبقه بندی مشاغل
۱۳۹۷
طبقه بندی مشاغل
سازمان مدیریت صنعتی
97233221/87337284
۱۳۹۷
کمیته های طبقه بندی مشاغل
سرآمدشرکت توسعه منابع انسانی سرآمد
97/122060
۱۳۹۶
هی گروپ
رایان راهبرد چابک
220/م/ر/96
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس راهبرد و حقوق مزایا
شرکت مخابرات ایران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناس بررسی و صدور احکام
مخابرات استان تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
نماینده بازاریابی
آلفورم
پروژه‌ها
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
پروژه افزایش امتیاز حق سرپرستی کارکنان
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
پروژه فوق العاده جذب (بازار کار)
کارشناس راهبرد و حقوق مزایا در شرکت مخابرات ایران
۱۳۹۶
سهام برکت کارکنان
۱۳۹۶
ارتقا گروه
کارشناس راهبرد و حقوق مزایا در شرکت مخابرات ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۱
پایان نامه در ارتباط با تاثیر بازار های مالی بر خرید مسکن
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
قانون کار
کارشناس راهبرد و حقوق مزایا در شرکت مخابرات ایران
آشنایی با الگوی جامع ارزیابی، رتبه‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سرویس‌های فناوری اطلاعات
کارشناس راهبرد و حقوق مزایا در شرکت مخابرات ایران
داشبورد مدیریتی اکسل
کارشناس راهبرد و حقوق مزایا در شرکت مخابرات ایران
network+
نماینده بازاریابی در آلفورم
توضیحات