سیدودود میرحسینی

سیدودود میرحسینی

کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی

۶ارتباط ۳مهارت
کرمان | کرمان
بازرس و معاون
بنیاد نیکوکاری حضرت سجاد علیه السلام
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
بازرس و معاون
بنیاد نیکوکاری حضرت سجاد علیه السلام
غیر از دو سمت ذکر شده مسول خرید و وصول مطالبات و مالیلت و دارایی و مدیر بخش اداری نیز هستم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدیر فروش و بازاریابی
بیمه کارآفرین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
مدیر فروش داخلی
کلینیک ساختمانی سمنگان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
مدیر مرکز پشتیبانی
بنیاد قلم چی
مهارت ها
| ۳نفر
زهره ایلخانی پور
| ۳نفر
روح الله ظاهری
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات