دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

Islamic Azad University of Ardabil

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اردبیل
شهر
اردبیل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۷%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از اردبیل، 10 درصد از تهران، و ۱۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اردبیل
بیش از ۵۰ نفر
۸۰%
۸۰%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲ %