افشین صدیق انزابی

افشین صدیق انزابی

کاردانی مهندسی برق صنعتی

۱۳۳ارتباط ۱۴مهارت
اردبیل | اردبیل
مدیر دفتر رزونامه ومسیول سازمان آگهی ها
روزنامه عصر ایرانیان -گسترش صنعت-هفت صبح-روزنامه گل-هفته نامه اقتصاد و زندگی
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی برق صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
گواهی مدرک خبرنگاری ومجری گری از باشگاه خبرنگاران
باشگاه خبرنگاران
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر دفتر رزونامه ومسیول سازمان آگهی ها
روزنامه عصر ایرانیان -گسترش صنعت-هفت صبح-روزنامه گل-هفته نامه اقتصاد و زندگی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکمنی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات