پانیذ نادری

پانیذ نادری

کارشناس هنرهای تجسمی و گرافیست

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
گرافیست
آزاد
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ
تحصیلات
دانشگاه علم و فرهنگ
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
دانشگاه علم و فرهنگ
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی هنرهای تجسمی
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی گرافیک
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
گرافیست
آزاد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات