مونا کلانتری

مونا کلانتری

کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

۷ارتباط ۲۱مهارت
زنجان | خرم دره
سخنران حرفه ای
دانشگاه کار
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ
تحصیلات
دانشگاه علم و فرهنگ
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
دانشگاه تهران
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارشناسی علوم ارتباطات
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
سخنران حرفه ای
دانشگاه کار
۱۳۸۹ اکنون
مدرس
دانشگاه پیام نور زنجان
۱۳۸۹ اکنون
پژوهشگر
دانشگاه پیام نور
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
خبرنگار
باشگاه خبرنگاران جوان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تالیف کتاب :
1. کتاب "روش تحقیق و شیوه نگارش پایان نامه در علوم انسانی"، انتشارات آرمان رشد، چاپ اول، تهران، 1391.
2. کتاب "روش تحقیق و شیوه نگارش پایان نامه در علوم انسانی"، انتشارات آرمان رشد، چاپ دوم، تهران، 1392.
3. کتاب "پیچک خاطره"، مجموعه شعر مونا کلانتری، انتشارات پایور، تهران، 1391.
4. کتاب "نوازش"، گزیده اشعار مونا کلانتری، انتشارات پایور، تهران، 1392.
5. کتاب "رسانه¬شناسی"، انتشارات پایور، تهران، 1392.
6. کتاب "نظریه ارتباطات، رسانه¬ها، جامعه اطلاعاتی"، ناشر مولف/ کلانتری، مونا، خرمدره، 1393.
7. کتاب "رسانه و جهانی شدن"، انتشارات فرانما، تهران، 1393.
8. کتاب "نظریه جامعه شناسی(خلاصه و تست)"، ناشر مولف/کلانتری، مونا، خرمدره، 1393.
9. کتاب "دانش خانواده و جمعیت"، ناشر مولف/کلانتری، مونا، خرمدره، 1394.
10. کتاب "جامعه¬شناسی ادبیات"، انتشارات ارتباطات، خرمدره، 1395.
11. کتاب "آمار و روش تحقیق"، انتشارات ارتباطات، خرمدره، 1395.
12. کتاب "وضعیت مصرف سیگار و قلیان در جامعه"، انتشارات ارتباطات، خرمدره، 1395.
13. کتاب "زندگینامه شهید محمود جزءکلانتری"، انتشارات ارتباطات، خرمدره، 1395.
14. کتاب "زندگینامه شهید مرتضی پناهلو"، انتشارات ارتباطات، خرمدره، 1395.
15. کتاب "بررسی مسایل اجتماعی (مجموعه مقالات)"، انتشارات ارتباطات، خرمدره، 1395.
16. کتاب "هیاهوی سکوت"، مجموعه طرح ادبی، انتشارات ارتباطات، خرمدره، 1395.
.
.
.
مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی، همایش داخلی و کنفرانس بین المللی ( ISC & ISI) :
1. M. Kalantari, (2011), Reading Farsi 1: The Case of Victoria serial and Iranian Women’ in The Asian Conference on Cultural Studies, March 23-25, 2011, The Ramada Osaka, Osaka, Japan.
2. M. Kalantari, (2016), Double Negotiation: Iranian Women and the Global, in The Asian social science, Canadian center of Science and Education. Published on the Vol.12, No 7, in July.
3. مقاله تحت عنوان «راهکارهای عملی تقویت هویت دینی و ملی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان زنجان)»، چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم، (ISC) ، سال دوم، شماره 5، بهار 1391.
4. مقاله تحت عنوان «راهکارهای عملی تقویت هویت دینی و ملی از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری»، پذیرفته شده وچاپ شده در آثار برگزیده کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، شیراز، پائیز 1392.
5. مقاله تحت عنوان «بررسی خوانش مخاطبان سریال¬های ماهواره (مطالعه موردی شبکه فارسی¬وان)»، چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران،(ISC)، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره 3، شماره 2، زمستان 1390.
6. مقاله تحت عنوان «بررسی جایگاه نظام دانشگاه و حوزه از دیدگاه امام و رهبری»، پذیرفته شده و ارائه شده بصورت شفاهی در سومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری تلنگر، دانشگاه فردوسی مشهد، 20 اردیبهشت 1393.
7. مقاله تحت عنوان «ازدواج و تشکیل خانواده در فرهنگ رضوی»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال اول، شماره 3، پائیز 1391.
8. مقاله تحت عنوان «بررسی دلایل تاخیر در سن ازدواج دانشجویان»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال دوم، شماره هفتم، پائیز 1393.
9. مقاله تحت عنوان «بررسی جایگاه نظام آموزش عالی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در همبستگی ملی»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات افکار عمومی،سال اول، شماره 1، بهار 1391.
10. مقاله تحت عنوان «سواد رسانه¬ای»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال اول، شماره 1، بهار 1391.
11. مقاله تحت عنوان «زنان و مصرف¬گرایی در اثر تبلیغات ماهواره»، چاپ شده در مجله اینترنتی دخت¬ایران، سال چهارم، شماره 29، 15 فروردین 1391.
12. مقاله تحت عنوان «بررسی و نقد کلان شهر زیمل و از خود بیگانگی انسان مدرن در شهرها»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال اول، شماره 4، زمستان 1391.
13. مقاله تحت عنوان «فرهنگ و قدرت اجتماعی»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال سوم، شماره 9، بهار 1393.
14. مقاله تحت عنوان «روش قرآن در طرح وقایع و سرگذشت¬های تاریخی»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات آینده¬پژوهی، سال اول، شماره 4، زمستان 1391.
15. مقاله تحت عنوان «فمینیسم و کارکردهای خانواده»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال سوم، شماره 9، بهار 1393.
16. مقاله تحت عنوان «مروری بر جنگ تحمیلی ایران»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال سوم، شماره 10، بهار 1393.
17. مقاله تحت عنوان «نقد مفهوم قدرت در آراء فوکو»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال سوم، شماره 12، زمستان 1393.