محمد قمریان

محمد قمریان

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۳ارتباط ۷مهارت
کردستان | سنندج
کارشناس فرهنگی
مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه علم و فرهنگ
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه فنی حرفه ای سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
کارشناس فرهنگی
مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
مسئول انفورماتیک
دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان
مسئول انفورماتیک و پشتیبان سخت افزار و نرم افزار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدیر داخلی
شرکت بهار تجارت پارسیان
مدیر داخلی
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
مسئول سایت
سازمان مدیریت صنعتی
مسئول سایت و انفورماتیک
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات