محمدرضا سیفی

محمدرضا سیفی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی

۵ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مدیر کل
آموزش و پرورش
کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
تحصیلات
دانشگاه کاشان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
۱۳۶۹ - ۱۳۷۳
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
۱۳۶۹ - ۱۳۷۳
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش و عالی علامه طباطبایی سبزوار
۱۳۶۸ - ۱۳۷۰
مدارک و گواهی‌نامه ها
یادداشت نویسی
گل آقا
عکاسی
انجمن سینمای جوان
خوشنویسی
انجمن خوشنویسان ایران
بادی لنگویچ
خبر رسمی
خبرنگار
روزنامه نگاران کشورهای اسلامی
روزنامه نگاری
موسسه همشهری
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدیر کل
آموزش و پرورش
مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر
۱۳۹۶ اکنون
مشاور و دستیار اجرایی
وزارت آموزش و پرورش
معاون آموزش ابتدایی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر ارشد فناوری
سازمان دانش آموزی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
سردبیر
خبرگزاری پانا
معاون اجرایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
رئیس اداره
وزارت آموزش و پرورش
نشریه نگاه وزارت آموزش و پرورش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدیر روابط عمومی
سازمان دانش آموزی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
مدیر روابط عمومی
انجمن اسلامی دانش آموزان
نشریه آینده سازان
۱۳۷۰ - ۱۳۸۵
مدیر مدرسه ابتدایی
آموزش و پرورش
۱۳۷۰ - ۱۳۸۲
معاون آموزشی
آموزش و پرورش
معاون پرورشی
۱۳۶۰ - ۱۳۷۲
خبرنگار روزنامه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پروژه‌ها
آموزش غیرحضوری در بحران کروناویروس
مدیر کل در آموزش و پرورش
مدرسه تلویزیونی
مدیر کل در آموزش و پرورش
مدرسه شاد
مدیر ارشد فناوری در سازمان دانش آموزی

محمدرضا سیفی داود روستایی
مهارت آموزی بجای مشق شب در دبستان
طرح کارآمد
حذف پیک نوروزی در مدارس
مدیر کل در آموزش و پرورش
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره تکمیلی icdl
تعمیر لوازم خانگی
جوشکاری
خبرنگاری
توضیحات