مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد

مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد

Center of Applied Science and Technology Borujerd

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
بروجرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از لرستان، 24 درصد از تهران، 12 درصد از البرز، 6 درصد از سیستان و بلوچستان، 6 درصد از همدان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۳%
۵۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی شیمی آزمایشگاه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی تعمیرات سخت افزاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %