مرکز جامع علمی کاربردی رشت

مرکز جامع علمی کاربردی رشت

Center of Applied Science and Technology Rasht

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
رشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی رشت در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی رشت در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 11 درصد از تهران، 6 درصد از قزوین، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
بیش از ۱۰ نفر
۷۸%
۷۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی رشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی شیمی آزمایشگاه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی دامپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی آموزش ابتدایی تربیت مربی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %