حسین شهریاری فر

حسین شهریاری فر

کارشناسی ارشد نانو شیمی

۱ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
همکار پروژه
دانشگاه امام حسین(ع)
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد نانو شیمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
توانمندسازی تجاری حوزه نانوفناوری
مرکز تربیت بدنی و پژوهش های فنی و حرفه ای
682207
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
همکار پروژه
دانشگاه امام حسین(ع)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
دستیار فروش و بازاریابی
نمایندگی امداد خودرو
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
شیمیست کنترل کیفیت
شرکت مس شهید باهنر کرمان
پروژه‌ها
ساخت غشا آبگریز و چربی دوست برای جداسازی ترکیبات نفتی از آب
ساخت و راه اندازی دستگاه اندازه گیری زاویه تماس استاتیک
سنتز کاتالیست اسیدی برای واکنش استری شدن و اندازه گیری میزان دارو
درجه کارشناسی ارشد نانو شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران
همکاری با سازمان غذا و دارو
سنتز چارچوب آلی-فلزی MIL-101 , AC@MIL-101 و بررسی و مقایسه دو ترکیب با هم
سنتز چارچوب الی-فلزی UiO-66 و بررسی کارایی آن برای حذف رنگزاهای مختلف
سنتز محلول فوق آبگریز برای پوشش دادن سطح منسوجات
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات