مجید رشادت

مجید رشادت

مهندسی تکثیر و پروش آبزیان

۲ارتباط ۶مهارت
آذربایجان غربی | میاندوآب
کارمند
هلال احمر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی منابع طبیعی شیلات
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
کارمند
هلال احمر
۱۳۸۱ اکنون
مدیر عامل
شرکت تهیه و توزیع مواد غذایی و بهداشتی باران
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات