سعید عباسیان تکانتپه

سعید عباسیان تکانتپه

کارشناسی ارشد حسابرسی

۰ارتباط ۴مهارت
زنجان | زنجان
مدیر امور مالی بخش
رهپویان سلامتی غرب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابرسی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر امور مالی بخش
رهپویان سلامتی غرب
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
حسابرسی صورت های مالی و حسابرسی قانونی