علی نوروزی

علی نوروزی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی و مدرس دانشگاه

۷۶ارتباط ۱۱مهارت
مازندران | قائم شهر
نصب . راه اندازی
شرکت تولید نرم افزار جادوی فکر کارما
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
نصب . راه اندازی
شرکت تولید نرم افزار جادوی فکر کارما
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
نصب و راه اندازی
شرکت تولید نرم افزار حسابداری برهان سیستم
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
نصب و راه اندازی
شرکت تولید نرم افزار حسابداری آرتا
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات