سوگند کرمانی

سوگند کرمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

۳۲۳ارتباط ۹مهارت
مازندران | نوشهر
مربی آموزشی
بهزیستی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور مرکز تنکابن
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارشناسی کتابداری اطلاع رسانی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مربی آموزشی
بهزیستی
۱۳۹۱ اکنون
مشاور آموزش
موسسات آموزشی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
با 5 سال سابقه مشاوره در ارائه موضوع با مقاله بیس و انجام پروپزال، پایان نامه، مقاله رشته های علوم انسانی ( کلیه رشته های مدیریت، کتابداری، علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی، مدیریت آموزشی، جامعه شناسی , ... ) در سراسر کشور همراه دانشجو از ارائه موضوع تا دفاع از پایان نامه
با قیمت مناسب و کیفیت عالی
ارائه رایگان موضوع بر اساس جدیدترین مقالات دنیا
انجام و گزارش گام به گام پایان نامه و قسط بندی هزینه بر اساس آن
تحویل فوری فایل های نرم افزاری مربوطه
استخراج مقاله از پایان نامه انجام شده