آناهیتا مهمدی

آناهیتا مهمدی

کارشناسی مدیریت دولتی

۱۹ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مسئول دفتر مدیر عامل
مشاوران مبنا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۷۴ - ۱۳۷۸
کارشناسی مدیریت دولتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
Icdl
پلیکان سیستم
تنخواه گردان
شرکت مبنا
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مسئول دفتر مدیر عامل
مشاوران مبنا
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
مدیر پرسنل
کارخانه سعادت سبز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
مسئول کارگزینی
هتل داریوش کیش
۱۳۸۰ - ۱۳۸۱
کارمند اداری و مالی
هتل شایگان کیش
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
گواهی نامه رانندگی
توضیحات