فرزاد نعمت الهی

فرزاد نعمت الهی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک

۹ارتباط ۵مهارت
اصفهان | سمیرم
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات