ندا آقاخانی

ندا آقاخانی

برنامه نویس سامانه بازارگاه - شرکت گسترش فناوری های نوین بانک کشاورزی

۱۵ارتباط ۱۸مهارت
البرز | کرج
برنامه نویس وب
شرکت گسترش فناوری های نوین بانک کشاورزی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ملارد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملارد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
#C
۱۳۹۲
#C
مجتمع فنی تهران
نرم افزار کورل
۱۳۹۲
نرم افزار کورل
مجتمع فنی تهران
ICDL 1 , 2
۱۳۸۸
ICDL 1 , 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ویژوال بیسیک 6
۱۳۸۸
ویژوال بیسیک 6
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Network+
۱۳۸۷
Network+
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
برنامه نویس وب
شرکت گسترش فناوری های نوین بانک کشاورزی
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
تدریس
دانشگاه
دانشگاه آزاد دخترانه سما کرج
دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای 17 شهریور کرج
دانشگاه پیام نور کرج
دانشگاه غیرانتفاعی کاشانی در آبیک
دانشگاه غیر انتفاعی بصیر در آبیک
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس فنی
شرکت پشتیبانی دستگاه pos بانک قوامین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مهندس پشتیبانی فنی
فناوری شهر آوازه
کارشناس دستگاه پوز بانک شهر در استان البرز بودم.
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
فناوران میراث پارس
نماینده طرح پرداخت الکترونیک در شهرداری کرج بودم.
مهارت ها
| ۹نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضاییمجید ملکی اصلعلیرضا پورمهدیسعید شاد
| ۹نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضاییمجید ملکی اصلعلیرضا پورمهدیمکی شریفی ریحانه
| ۹نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضاییمجید ملکی اصلعلیرضا پورمهدیمکی شریفی ریحانه
| ۸نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضاییمجید ملکی اصلعلیرضا پورمهدیسعید شاد
| ۶نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضاییمجید ملکی اصلعلیرضا پورمهدیمکی شریفی ریحانه
| ۶نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضاییمجید ملکی اصلعلیرضا پورمهدیمکی شریفی ریحانه
| ۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضایی
| ۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضایی
| ۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضایی
| ۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیرضا رضایی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
فتوشاپ
برنامه نویسی سی شارپ
کورل
ICDL1 , 2
کارمند اداری در فناوران میراث پارس
توضیحات