ندا آقاخانی

ندا آقاخانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار-استاد دانشگاه

۱۲ارتباط ۱۹مهارت
البرز | کرج
استاد
دانشگاه آزاد سما واحد کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ملارد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملارد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
نرم افزار کورل
۱۳۹۲
نرم افزار کورل
مجتمع فنی تهران
ICDL 1 , 2
۱۳۸۸
ICDL 1 , 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
استاد
دانشگاه آزاد سما واحد کرج
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس فنی
فناوری شهر آوازه
کارشناس دستگاه پوز بانک شهر در استان البرز بودم.
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
فناوران میراث پارس
نماینده طرح پرداخت الکترونیک در شهرداری کرج بودم.
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
برنامه نویسی سی شارپ
کورل
ICDL1 , 2
کارمند اداری در فناوران میراث پارس
توضیحات