زهرا محمدی

زهرا محمدی

کارشناسی گرافیک

۱۹۷ارتباط ۷مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
گرافیست
نگارین هنر ، روزنه ، دستان توانمند
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی صنایع دستی
Taegu Arts University
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
کارشناسی گرافیک
مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
تجارب کاری
۱۳۸۳ اکنون
گرافیست
نگارین هنر ، روزنه ، دستان توانمند
انجام تخصصی طراحی لوگو ،آرم تراکت،بروشور،کتابچه،پوستر،بنر ،کارت ویزیت وروکش سنگ قبری و...
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات