رامین گچلو

رامین گچلو

طراحی صفحات وب

۰ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی کوشا کرج
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی کوشا کرج
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
-
دیپلم مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی صفحات وب
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات