حسن محمدی

حسن محمدی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۱ارتباط ۶مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ابهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ابهر
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
| ۱نفر
یاسمن طاهری
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات