مهتاب یگانه

مهتاب یگانه

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
تحصیلات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
طراحی دکوراسیون داخلی
مرکز آموزش های تخصصی خانه صنعت و معدن
پروژه‌ها
توسعه معماری شهری با ارزیابی پدافند غیر عامل

مهتاب یگانه آرمان رحیمی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات