مهرداد ملامحمدی

مهرداد ملامحمدی

دکترا فیزیک

۹ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناس فروش
شرکت بازرگانی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۴ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
دوره ایزو 9001/2015
اداره کل استاندارد کرمانشاه
۱۳۹۶
کنفرانس بین المللی
دانشگاه آزاد کرمانشاه
۱۳۹۵
کنفرانس بین المللی
دانشگاه خوارزمی کرج
۱۳۹۵
کارگاه ثبت اختراع
دانشگاه خوارزمی کرج
۱۳۹۳
دوره آموزشی لینوکس
موسسه شهید چمران تهران
۱۳۹۳
کنفرانس بین المللی
موسسه آموزش عالی جامی اصفهان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس فروش
شرکت بازرگانی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدیر کنترل کیفیت (QC)
شرکت کابل سازی
۱۳۹۵ اکنون
استاد دانشگاه
دانشگاه
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۶
Reflectivity and refractivity index enhancement in H doped ZnS graphene sheet: A first-principles study
Optik-International Journal for Light and Electron Optics
۱۳۹۶-۰۶
Effects of hydrogen and nitrogen impurities on electronic, structural and optical properties of 2D ZnS graphene based
Journal of Materials Science
۱۳۹۴-۰۹
Micromorphology characterization of copper thin films by AFM and fractal analysis
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
۱۳۹۴-۰۶
Preparation and magnetoresistance behavior of nickel nanoparticles embedded in hydrogenated carbon film
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
۱۳۹۴-۰۵
Microstructure and optical properties of cobalt–carbon nanocomposites prepared by RF-sputtering
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
۱۳۹۴-۰۴
Microstructure and optical properties of Cu@ Ni nanoparticles embedded in aC: H
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات