علی اسدی

علی اسدی

کارشناسی ارشد شیمی

۱ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
مدیر تولید
هلدینگ داروگر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۲ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد شیمی
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
مدیر تولید
هلدینگ داروگر
مدیر تولید و بسته بندی پودر لباسشویی و همچنین تجربه مدیریت چاپخانه و همچنین تجربه حضور در واحد ازمایشگاه در ابتدای کار
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
مدیر تولید
شرکت گالوانیزه مرکید
تجربه مدیریت تولید و کارشناس فنی و همچنین مسئولیت ازمایشگاه شرکت مرکید فعال در گالوانیزه سازه های چدنی و اهنی
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات