محمد رضا اصلانی

محمد رضا اصلانی

برنامه ریزی و کنترل تولید

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | اشتهارد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سمنگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سمنگان
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میثاق
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کاردانی مدیریت کسب و کار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
OEE
ساپکو
7306/142779
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات