سجاد جمشیدی

سجاد جمشیدی

کارشناسی کشاورزی زراعت

۵۳ارتباط ۲مهارت
مرکزی | اراک
رئیس
پست بانک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی کشاورزی زراعت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
+NET
منظومه شرق زیرنظر مستقیم نهاد ریاست جمهوری و کارکنان دولت
مدرک فوق مربوط به بحث شبکه میباشد.
۱۳۹۰
CCNA
منظومه شرق کارکنان دولت زیرنظر مستقیم نهاد ریاست جمهوری
مدرک فوق مربوط به بحث شبکه و ای تی میباشد.
۱۳۸۸
گواهی نامه پرورش کود ورمی کمپوست
دانشکده تخصصی کشاورزی پردیس کرج
مراحل کامل تولید کود ورمی کمپوست در سطح مقدماتی تا تولید انبوه و صادرات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
رئیس
پست بانک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناس فروش
مخابرات
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
ناظر پروژه
تمیزدانه استان مرکزی
درخصوص کشت و برداشت و بسته بندی حبوبات وغلات
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات