محمد رادفر

محمد رادفر

دکترا عمومی داروسازی- متخصص تغذیه و رژیم درمانی

۳۴ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
متخصص
مطب رژیم درمانی و تغذیه
دکترا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
دکترا علوم تغذیه و رژیم درمانی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
متخصص
مطب رژیم درمانی و تغذیه
مطب رژیم درمانی و تغذیه بالینی اصفهان خیابان آمادگاه ساختمان آژند
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
موسس
داروخانه شبانه روزی
موسس و مسئول فنی داروخانه شبانه روزی
۱۳۸۹ اکنون
امناء هیئت
صدرا طب
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دکترای تخصصی(Ph.D) تغذیه و رژیم درمانی