مهری پژوهی

مهری پژوهی

کارشناسی ارشد فیزیک

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | اندیشه
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد فیزیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
رانندگی
۱۳۸۳
رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
نرم افزار تعیین آغاز و پایان ماههای قمری
درجه کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه خوارزمی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۱۱
تعیین آغاز وپایان ماههای قمری در رصدخانه دانشگاه خوارزمی
دهمین همایش نجوم سیستان وبلوچستان
این مقاله در دهمین همایش نجوم دانشگاه سیستان و بلوچستان بصورت پوستر به نمایش گذاشته شد

مهری پژوهی فرزان مومنی مهری پژوهی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات