ساحل براتی

ساحل براتی

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
منشی شرکت
شرکت خدمات بیمه ای هانا بیمه ایران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم تربیت بدنی
روابط عمومی بالایی دارم و به دنبال پیشرفت هستم؛مسوولیت پذیر هستم.
-
دیپلم تربیت بدنی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
منشی شرکت
شرکت خدمات بیمه ای هانا بیمه ایران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ایتالیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات