محمد مازینی

محمد مازینی

کاردانی حسابداری دولتی

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
حسابدار عمومی
شرکت پخش و بسته بندی خرما
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۴ اکنون
کاردانی حسابداری دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار عمومی
شرکت پخش و بسته بندی خرما
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات