وحید اکجوان

وحید اکجوان

کارشناسی کشاورزی زراعت

۸۹ارتباط ۶مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناس فنی و فروش
گل شیمی سپاهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
۱۳۸۴ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس فنی و فروش
گل شیمی سپاهان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس محصولات
حامیان سرزمین سبز زیر نظر شرکت گیاه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس فروش و فنی
اریا شیمی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
موزع مامور پخش
بهستان پخش
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناس فنی
زرین کشت خوشه گندم
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات