فخری سادات مهدی پور

فخری سادات مهدی پور

مهندس برنامه ریز و هماهنگ کننده

۲ارتباط ۱۴مهارت
تهران | تهران
هماهنگ کننده
چرخه داده سبز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
هماهنگ کننده
چرخه داده سبز
کار پروژه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مهندس برنامه ریز و کارشناس مناقصه
تدبیرپرداز دلسا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس مدیریت کیفیت
آریا رسانه تدبیر(شاتل)
پروژه ایی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
دستیار اجرایی
فولاد فجر
انتقال شرکت به بندر عباس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
دبیر انجمن
انجمن دانشگاه پیام نور شهر ری
پروژه‌ها
۱۳۹۴
ساخت سازه های نوین و بازیافت پذیر - دانشگاه پیام نور شهر ری
پروژه انجمن دانشگاه پیام نور شهر ری
۱۳۹۳
HSE محیط های کاری - دانشگاه پیام نور شهر ری
پروژه دانشگاهی
۱۳۹۲
برنامه ریزی و مدیریت زمان - دانشگاه پیام نور شهر ری
پروژه دانشگاهی
۱۳۹۲
معرفی متدهای آموزش درکارگروه های تخصصی - دانشگاه پیام نور شهر ری
پروژه دانشگاهی
۱۳۹۱
روش های نوین مدیدیت کیفیت - دانشگاه پیام نور شهر ری
پروژه دانشگاهی
۱۳۹۱
معرفی شهر جدید پرند - دانشگاه پیام نور شهر ری
پروژه دانشگاهی
۱۳۹۱
نانو بتن - دانشگاه پیام نور شهر ری
پروژه دانشگاهی
۱۳۹۰
مصالح ساختمانی نوین - دانشگاه پیام نور شهر ری
پروژه دانشگاهی
۱۳۹۰
فوتون های خورشیدی - دانشگاه پیام نور
پروژه دانشجویی
مهارت ها
| ۳نفر
امیر حمیدیانآرش بیاضیان سرکندی
| ۳نفر
امیر حمیدیانآرش بیاضیان سرکندی
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
فنون مذاکره
دانشگاه شهید بهشتی
HSE
دانشگاه شهید بهشتی
ticheting
کارشناس مدیریت کیفیت در آریا رسانه تدبیر(شاتل)
TQM &GDF
کارشناس مدیریت کیفیت در آریا رسانه تدبیر(شاتل)
network+
کارشناس مدیریت کیفیت در آریا رسانه تدبیر(شاتل)
TFS
هماهنگ کننده در چرخه داده سبز
مناقصه
مهندس برنامه ریز و کارشناس مناقصه در تدبیرپرداز دلسا
توضیحات
فعال ،صادق،خلاق،با اعتماد به نفس ، باپشتکار