سیدامین موسوی

سیدامین موسوی

مدیرمالی

۳ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
مدیر امور مالی
شرکت تامین آتیه فراگیر فولاد خوزستان
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۷ اکنون
دکترا مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی نطنز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر امور مالی
شرکت تامین آتیه فراگیر فولاد خوزستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس ارشد مالی
شرکت توسعه تجارت فراگیر فولادخوزستان
۱۳۹۲ اکنون
مدیر مالی ومشاور مدیر عامل
شرکت بستان بستر جنوب
۱۳۸۸ اکنون
کارشناس مالی و مسول حسابداری
شرکت یاوران فولادجنوب
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات