مجتبی امینی

مجتبی امینی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع تولیدات صنعتی

۰ارتباط ۴مهارت
مازندران | قائم شهر
مدیر انبار
مجتمع صنعتی پویاچوب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
پایان نامه طراحی تولید سلولی پویا اقتصادی
دانشگاه هرمزگان
۱۳۷۹ - ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی صنایع تولیدات صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
مدیر انبار
مجتمع صنعتی پویاچوب
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
مدیر فروش
شرکت آبتین سازه صنعت پارسیان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
مدیر کنترل کیفیت
کارخانه آجر سفال ایران زمین
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ایتالیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات