شبنم تیموری

شبنم تیموری

۶ارتباط ۹مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مشاور تحصیلی
موسسه مدرسان شریف
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صبا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صبا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مشاور تحصیلی
موسسه مدرسان شریف
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
حسابدار شرکت
شرکت بازرگانی پیام گستر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار درآمد
شرکت مهندسی طرح و سازه
پروژه‌ها
۱۳۹۷
مطالعات و ارزیابی مالی واقتصادی
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات