محمدرضا جوادزادگان

محمدرضا جوادزادگان

کارشناسی مهندسی عمران سازه

۷ارتباط ۱۷مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مدیر عامل
هرم آرمه راه گستر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی عمران سازه
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر عامل
هرم آرمه راه گستر
شرکت تازه تاسیس
۱۳۹۴ اکنون
مهندس ناظر
پایاب طرح
کارگاه موزه منطقه ای آذربایجان - اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
سرپرست دفترفنی
آماج بتن پایا
کارگاه 250 واحدی کاملیا - تعاونی مسکن حمزه سید الشهدا ارتش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کمک ناظر
پایاب طرح
کارگاه بیمارستان توانبخشی بنیاد شهید
پروژه‌ها
onion
در حال نگارش
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات