ریحانه محمدی

ریحانه محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
Technical Coordinator
شرکت نقش اول کیفیت
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیبان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیبان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
Technical Coordinator
شرکت نقش اول کیفیت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات