رضا آسوده

رضا آسوده

برنامه نویس اندروید

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس اندروید
امن گستران
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای تبریز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای تبریز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
برنامه نویس اندروید
امن گستران
پروژه‌ها
اپلیکیشن کتابخانه آنلاین
برنامه نویس اندروید در امن گستران
اپلیکیشن کتابخانه آنلاین : شامل لیست مطالب درسی و آموزشی آنلاین در قالب های متنی مختلف با قابلیت دانلود و مطالعه
خرید بسته های آموزشی غیررایگان در برنامه
سبد خرید - پرداخت درون برنامه ای - افزایش اعتبار- دریافت مشاوره و ثبت نظرات و سایر امکانات

رضا آسوده مهدی آسوده همکار
اپلیکیشن گنجینه حج
برنامه نویس اندروید در امن گستران
اپلیکیشن گنجینه حج ( سازمان حج و زیارت )
امکانات برنامه : تمام نیازمندیهای زائران در طول سفر حج ( اطلاع از محل اقامت - نقشه همراه - اعلام مفقودی - درخواست کمک - آداب حج و ادعیه و سایر امکانات )

رضا آسوده مهدی آسوده همکار
اپلیکیشن سایکو ( مشاوره آنلاین )
برنامه نویس اندروید در امن گستران
همکاری در اپلیکیشن سایکو ( مشاوره آنلاین ) در دو نسخه کاربر و مشاور
نسخه کاربر :
مشاهده لیست مشاوران در تخصص های مختلف و شهرهای مورد نظر - مشاهده وقت های مشاور و هزینه مشاوره برای رزرو آنلاین
رزرو مشاوره حضوری - تلفنی - پیامکی - ویدیویی و صوتی آنلاین به انتخاب کاربر
فروش بسته های آموزشی مشاوران در برنامه
افزایش اعتبار - امتیازدهی به مشاوران - درج سوالات مشاوره - مشاهده سوالات دیگران
نسخه مشاوران :
تعیین وقت های مورد نظر برای مشاوره توسط مشاور - مشاهده لیست کاربران رزرو کننده -
ارتباط با کاربران - پاسخگویی به سوالات کاربران - تغییر وضعیت آنلاین آفلاین بودن خود و سایر امکانات

رضا آسوده مهدی آسوده
اپلیکیشن انبارداری آرتاویل
برنامه نویس اندروید در امن گستران
همکاری در پروژه انبارداری آرتاویل با امکانات انبارداری - افزودن محصول - فروش - سبد خرید - صدور فاکتور - چت بین کارکنان و سایر امکانات

رضا آسوده مهدی آسوده
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
Android Development ( java - kotlin)
Android Studio - SDK - Gradle - RESTful API - JSON - OOP - Material Design - Database - RoomDB - Push Notification
Google Map API - Firebase API - Rx Java - Dagger - MVP - MVVM - Java Design Pattern - Git - PHP - MySql