رعنا پیرزاده

رعنا پیرزاده

دیپلم علوم انسانی

۸ارتباط ۷مهارت
تهران | شهر ری
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات