علیرضا حصاری

علیرضا حصاری

طراح وب و گراقیست

۱ارتباط ۱۱مهارت
البرز | کرج
پشتیبات وب
شرکت گیزموبیز
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۸
دیپلم
هنرستان جواد موفقیان
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پشتیبات وب
شرکت گیزموبیز
هم اومور گرافیکی انجام میدادم هم وب و هم سئو
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
طراح وب سایت و گرافیست
شرکت ریموت
پروژه‌ها
۱۳۹۲
طراح وب سایت و گرافیست در شرکت ریموت
۱۳۹۱
طراح وب سایت و گرافیست در شرکت ریموت
طراح وب سایت و گرافیست در شرکت ریموت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
بنده توانایی هایه زیادی دارم منتها بسته به نوع کار.....مشخص می شود...باتشکر