یحیی ابراهیم زاده

یحیی ابراهیم زاده

دکترا مدیریت دولتی

۱ارتباط ۳مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارمند بانک
بانک انصار
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
۱۳۹۳ اکنون
تجارب کاری
۱۳۸۱ اکنون
کارمند بانک
بانک انصار
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات