حامد رحیمی

حامد رحیمی

دکترا مهندسی مواد متالوژی

۵ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کارشناس لکوموتیو
راه آهن ایران
دکترا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
دکترا مهندسی مواد متالوژی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس لکوموتیو
راه آهن ایران
پروژه‌ها
ارزیابی خواص مغناطیسی NdFeB
درجه دکترا مهندسی مواد متالوژی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
آشنایی با امپدانس الکتروشیمیایی
درجه دکترا مهندسی مواد متالوژی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
توضیحات
22 مقاله
پژوهشگر برتر
و ....