محمد اسدی

محمد اسدی

دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان

۱۰ارتباط ۹مهارت
کردستان | سنندج
مدرس
دانشگاه کردستان، دانشگاه پیام نور سنندج، دانشگاه علمی کاربردی سنندج، مرکز آموزش و پژوهشهای آینده نگری استانداری کردستان
دکترا دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۳ اکنون
دکترا علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
گرایش برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
دانشگاه کردستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه کردستان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی علوم تربیتی
گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدرس
دانشگاه کردستان، دانشگاه پیام نور سنندج، دانشگاه علمی کاربردی سنندج، مرکز آموزش و پژوهشهای آینده نگری استانداری کردستان
از سال 1390 تا کنون به عنوان دستیار تدریس در گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان فعالیت داشته ام اما همکاری رسمی به عنوان مدرس مدعو را از مهر 1395 شروع کرده ام. از سال 1393 در دانشگاه پیام نور سنندج و مرکزآموزش و پژوهشهای آینده نگری استانداری کردستان و همچنین از سال 1394 در دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج فعالیت تدریس را آغاز کرده ام.
۱۳۸۵ اکنون
دانشجو
دانشگاه کردستان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
محمد اسدی، دانشجوی دکتری «برنامه ریزی توسعه آموزش عالی» در دانشگاه کردستان است. او در شهر سنندج به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر گذارنده است. وی مدرک کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی را در دانشگاه کردستان دریافت کرد. با لطف خدا و تلاشهای پیوسته اش بعد از خدمت سربازی در ارتش ایران، وی در دو موقعیت، به عنوان دانشجوی دکتری در در دانشگاه کردستان پذیرفته شد. در موقعیت نخست، وی رتبه 35 را در آزمون ورودی دکتری سال 1393 کسب نمود و مصاحبه تخصصی را با موفقیت گذارند. در همان زمان، وی مصاحبه تخصصی دیگری را گذارند که تحصیل دوره دکتری بدون کنکور را به عنوان دانشجوی استعداد درخشان برایش ممکن ساخت، اما وی ترجیح داد از موقعیت نخست استفاده کند. پایان نامه کارشناسی ارشد وی درباره تدریس اثربخش در آموزش عالی بود که با کیفیت عالی در تاریخ 20 اسفند 1391 ارزیابی گردید و مقالات پژوهشی متعددی بر اساس آن انتشار یافت. او در بسیاری از همایشهای معتبر در دانشگاههای برتر ایران جهت ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در مورد مقالاتش، شرکت کرده است. وی به برخی موضوعات پژوهشی کلیدی از جمله تدریس اثربخش، توسعه فناوری آموزشی، کیفیت و ارزشیابی آموزشی، بین المللی سازی آموزش عالی، برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی، استقلال دانشگاهی و آزادی علمی، ارزشها و فرهنگ دانشگاهی، و آموزش چندفرهنگی علاقه مند است. او کارگاههای متعددی درباره «کارتیمی و حل مسئله» و «اخلاق حرفه ای» را برای مرکز آموزش و پژوهشهای آینده نگری وابسته به استانداری کردستان، اجرا کرده است. وی تدریس دانشگاهی را در دانشگاه های مختلفی از جمله دانشگاه کردستان، دانشگاه پیام نور سنندج و دانشگاه جامع علمی و کاربردی سنندج، تجربه کرده است