سامان عثمان پور

سامان عثمان پور

کارشناسی ارشد کشاورزی باغبانی

۴۳ارتباط ۱۴مهارت
کردستان | سنندج
همکار محقق
خبرگذاری ایرنا
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد کشاورزی باغبانی
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
تاییدیه جایزه تشویقی ستاد نانو
ستاد نانو
پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۳۹۴
جایزه اعطایی مسابقه کتاب خوانی برای درک مطلب
کتاب خانه دانشگاه کردستان
گواهی همکاری در اجرای المپیاد دانشجویی
استعدادهای درخشان
بیستمین دوره
بیست و یکمین دوره
بیست و دومین دوره
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
همکار محقق
خبرگذاری ایرنا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
طراحی و صفحه آرایی مجلات
انجمن ها
۱۳۹۴ اکنون
طراحی پوستر
آزاد
طراحی انواع پوسترهای موضوعی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست دبیرخانه همایش ملی
دانشگاه کردستان
هشتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
۱۳۹۳ اکنون
مشاور و کارشناس دفتر
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مسئول ثبت نام - مراقب و رابط امتحانات استخدامی و آموزشی
دانشگاه کردستان
۱۳۹۳ اکنون
عوامل اجرایی المپیاد علمی دانشجویی
دانشگاه کردستان
برگزاری سالانه المپیاد علمی دانشجویی
پروژه‌ها
طرح پژوهشی آزمایشگاهی صنایع غذایی و کشاورزی
به عنوان همکار و عوامل اجرایی در دو طرح انجام گرفته شده در دانشگاه کردستان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
کشتکار گلخانه خاکی
فنی حرفه ای
ICDL
مقدماتی و پیشرفته فنی حرفه ای
توضیحات
عضو دفتر استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی
استفاده از تسهیلات نفرات برتر برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون ورودی
برنده جایزه درک مطالب کتاب خوانی در نخستین همایش ملی خواندن
برنده جایزه حل جدول سودوکو
دارای کارت مهارت از طرف سازمان فنی حرفه ای
عضو نظام مهندسی کشاورزی