امیر لطفیان

امیر لطفیان

کارشناس مهندسی صنایع

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
استارت آپ
استارت آپ آموزشی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
استارت آپ
استارت آپ آموزشی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدیر فروش و بازاریابی
شرکت پخش
پخش مواد غذایی در محدوده قائمشهر، ساری و بابل
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات