مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۷۱۰ارتباط ۱۰مهارت
یزد | یزد
کارشناس تحقیق و توسعه
شرکت لنا یزد
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۷۵ - ۱۳۷۵
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس تحقیق و توسعه
شرکت لنا یزد
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
بازرس فنی مکانیک
مجتمع گندله سازی اردکان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
سرپرست نصب و نظارت بر اجرا
مجتمع فولاد دهشیر
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
برنامه ریز تعمیرات پیشگیرانه
مجتمع فولاد آلیاژی یزد
پروژه‌ها
۱۴۰۰
احداث شرکت مهندسی آریا پردیس
طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی
۱۳۹۸
طراحی و ساخت تجهیز cnc چسب مایلر
کارشناس تحقیق و توسعه در شرکت لنا یزد
طراحی در نرم افزار سالید و سپس نظارت بر ساخت
۱۳۹۰
طراحی و نظارت بر ساخت تجهیز برش عایق
کارشناس تحقیق و توسعه در شرکت لنا یزد
طراحی با نرم افزار سالید و ساخت توسط پرسنل تولید و برنامه نویسی plcتوسط دکتر تفتی
طراحی و نظارت بر ساخت دستگاه رنگرزی تحت فشار
طراحی و نظارت بر ساخت دستگاه روکش کشی شمش
کارشناس تحقیق و توسعه در شرکت لنا یزد
طراحی و نظات بر ساخت تجهیز نوار نقاله 30 متری با زاویه 25
بازرس فنی مکانیک در مجتمع گندله سازی اردکان