سیده کریمه موسوی

سیده کریمه موسوی

کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری ؛علاقه مند به فعالیت درصنعت نفت

۱۲ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارآموز
شرکت پایانه های نفتی ایران -22کیلومتری نکا
کارشناسی دانشگاه گرمسار
تحصیلات
دانشگاه گرمسار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
ECLIPSE Workshop
Student Scientific Association of Petroleum Engineering Garmsar University(SSAPEGU)
۱۳۹۴
Excel
Arad Elm Institute
890613837
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارآموز
شرکت پایانه های نفتی ایران -22کیلومتری نکا
گذراندن بخش Hse وقسمت های مختلف آن
آشنایی با واحدعملیات بارگیری وتجهیزات و سکوهای بارگیری
کار با تجهیزات آزمایشگاه نفت و آشنایی با استانداردهای آن.
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کاراموز
شرکت مهندسی شفاب -تهران
آشنایی با یون های تشکیل دهنده و خواص مهم آب؛ ازجمله T.D.S و سختی آب
مروری برتاریخچه ومراحل تصفیه آب (رزین و فرآیندهای سختی گیری ،ته نشینی ، انعقاد ولخته سازی و..)
آشنایی با چگونگی روند محاسبات وطراحی واحدتصفیه ،طراحی separator(تفکیک کننده )هاو.. با توجه به ویژگی سیال عبورکننده ازآن مانند نفت.
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
پروژه تحقیقاتی
درجه کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری از دانشگاه گرمسار
بررسی روش های بهینه سازی در عملیات شکاف هیدرولیکی
مهارت ها
| ۱۲نفر
خدیجه شهابیامیر شجاعی مقدمghasem ahmadiفرهاد مرعشیاحمد کرمی
| ۱۱نفر
خدیجه شهابیامیر شجاعی مقدمghasem ahmadiفرهاد مرعشیاحمد کرمی
| ۱۱نفر
خدیجه شهابیامیر شجاعی مقدمghasem ahmadiفرهاد مرعشیاحمد کرمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Acidizing Stimulation Course
درجه کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری از دانشگاه گرمسار
The Environmental Effects of Drilling Fluids and the Waste Management Methods
درجه کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری از دانشگاه گرمسار
introduction to the Equipments in jack-ups
درجه کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری از دانشگاه گرمسار
توضیحات
عضو تیم انجمن بانوان صنعت نفت ایران
World of Petroleum Council YC IOI WOMEN
علاقه مندبه کارآزمایشگاهی به خصوص درزمینه سیال حفاری ونانوذرات
منظم و پرتلاش
علاقه مندبه یادگیری مطالب جدید
دارای مهارت ارتباطی خوب
دارای روحیه کار گروهی