عباس سلیمی

عباس سلیمی

مدیر پروژه

۷ارتباط ۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر HSE پروژه
آفرینه طوس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی برق
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر HSE پروژه
آفرینه طوس
مدیر پروژه پست و خطوط انتقال و توزیع
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
مدیر HSE پروژه
مهندسی مشاور توس اشتات
مدیر پروژه پستهای فشار قوی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات