آرش صادقیلر

آرش صادقیلر

مشاور سازه و شخصی ساز کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۱ارتباط ۶مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مسعول دفتر فنی
تعاونی مسکن دادگستری پروژه ۳۰۰ واحدی
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مسعول دفتر فنی
تعاونی مسکن دادگستری پروژه ۳۰۰ واحدی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
سرپرست کارگاه
آفاق ویلا پروژه ۱۹۸ واحدی
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
عضو دفتر فنی
مهندسین مشاور کهن دژ شارستان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات