مسعود مومنی

مسعود مومنی

تعمیرو نگهداری هواپیما(a.p)

۲ارتباط ۳مهارت
اردبیل | مشکین شهر
هماهنگ کننده برنامه
تعاونی ساخت وتولیدهواپیماهی تجربی
کارشناسی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
تحصیلات
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی تعمیرات و نگهداری هواپیما
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
b1
سازمان هواپیمایی کشوری
توضیح براینکه چون بنده تازه امتحانات سازمان راگذراندم هنوزکارتم رادریافت نکردم
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
هماهنگ کننده برنامه
تعاونی ساخت وتولیدهواپیماهی تجربی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
تکنسین فنی
هواپیمایی پارس
پروژه‌ها
- ۱۳۹۷
ساخت هواپیمای تک ودوسرنشین
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ایتالیایی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات